top of page

5 veelgestelde vragen over schoolbibliotheken

Een schoolbibliotheek is de motor van de leesmotivatie binnen de schoolmuren. Wanneer een schoolbibliotheek niet op orde is, heeft de leesmotivatie geen kans om zich te ontplooien en worden resultaten van leesbevorderingsprojecten zeker op de lange termijn verwaarloosbaar. In de afgelopen jaren hebben we ontdekt dat er de nodige vragen zijn over de schoolbibliotheek. Hoeveel boeken moeten er aanwezig zijn? Hoe moet ik het allemaal indelen? Is er een uitleensysteem? In dit artikel proberen we de vijf meest gestelde vragen te beantwoorden.


Hoeveel boeken moet een schoolbibliotheek minimaal hebben?

Het aantal boeken dat te vinden moet zijn in een schoolbibliotheek hangt sterk af van het aantal leerlingen. Een school van 150 leerlingen heeft niet een bibliotheek van 1500 boeken nodig, alhoewel het zeker geen overbodige luxe hoeft te zijn. Over het algemeen is onze stelregel dat er vijf tot acht boeken per leerling beschikbaar zijn. Hierdoor is er voldoende aanbod om te experimenteren met verschillende boeken.


Wat is de beste manier om een schoolbibliotheek in te richten?

indeling schoolbibliotheek, biebmonsters

Er bestaan veel antwoorden op deze vraag. Veel volwassenen kennen alleen de indeling die de centrale bibliotheek aanhoudt, met de zwart-witte stickers op de rug van de boeken. Hoewel deze stickers via Dbos (De bibliotheek op school) nog regelmatig te vinden zijn, stappen steeds meer scholen over op eigen ideeën. Wij hebben een jaar lang onderzoek gedaan naar wat de beste manier is om een schoolbibliotheek in te richten. Uiteindelijk hebben we aan de hand van onze bevindingen gekozen voor een eigen systeem, genaamd De Biebmonsters.De Biebmonsters zijn personificaties van de leerlingen op school. Dat betekent dat elk kind zich wel met een van de monsters kan identificeren.

In de klassen hangen posters waarop De Biebmonsters zich voorstellen. In de bibliotheek hebben alle monsters hun eigen kast of gedeelte. Elk boek krijgt aan de binnenkant van de kaft een kwalitatieve sticker, waardoor kinderen altijd kunnen zien waar een geleend boek terug moet worden gezet. Doordat monsters soms overlappende kenmerken hebben met andere accenten, is onze ervaring dat kinderen worden verleid om bij verschillende monsters boeken te pakken. Zo worden ze getriggerd om zoveel mogelijk verschillende genres uit te proberen.


Meer weten? Neem dan contact met ons op!


In ieder geval is de optimale situatie dat de schoolbibliotheek centraal is gelegen, zeker de boeken van groep 5 t/m 8. Hierdoor zijn alle boeken voor iedereen toegankelijk en is de collectie niet afhankelijk van een specifieke leerkracht per lokaal. De boeken van AVI start tot en met AVI E4 staan op een aparte plek, zodat kinderen nog kunnen oefenen met het technische lezen. Zeker na M5 mogen kinderen vooral ontdekken! Stickers als M6 en E7 zijn in onze ogen dan ook totaal overbodig.