De Veger - Het verhaal van een meisje en haar monster | Een boek over vriendschap en armoede


Wanneer kinderen in de klas wel eens klagen, dan wijs ik ze erop dat er weinig reden tot klagen is. Er zijn namelijk kinderen, volwassenen en ook dieren op de wereld die het veel zwaarder hebben dan iemand die nog zeker twee pagina's met rekensommen moet afmaken. Kinderen roepen wel eens gekscherend dat veel huiswerk een vorm van kinderarbeid is, maar weten zelf ook wel dat dit niet klopt. Kinderen die daar nog wel over twijfelen, moeten zeker eens het verhaal van Nan lezen, een meisje dat als schoorsteenveger door het leven gaat.


Nan is een lief, klein meisje dat werkt voor de wanstaltige Wilkie Crudd. Het werk van een schoorsteenveger is levensgevaarlijk. Met gebrekkige gereedschappen moeten kinderen zich in schoorstenen voortbewegen om al het roet te verwijderen. Kinderen zijn nog klein genoeg om zich door deze gangen heen te wurmen, maar dat