Oproep tot een leesoffensief | Onze 5 speerpunten


Door Sander van Genderen - Het leesonderwijs van Nederland is de afgelopen maanden steevast in het nieuws geweest. Helaas niet op een positieve manier. Kinderen in Nederland vinden lezen niet meer leuk en 2,5 miljoen inwoners van ons land zijn onvoldoende leesvaardig om deel te nemen aan de samenleving. Dat zijn schokkende getallen. Verrassend zijn ze niet, omdat deze getallen al bekend waren. Achttien organisaties uit de velden onderwijs, cultuur en jeugdgezondheid slaan de handen ineen om een leesoffensief te starten. Ze schreven een manifest met de nodige verbeterpunten. Stippen aan de horizon die we zouden moeten nastreven. Wij pakken de 5 speerpunten waar wij ons het meest in kunnen vinden erbij! En ja, wij doen mee aan een leesoffensief! #leesoffensief